Klåing og sex-tilbud utbredt

Kvinnelige politikere må ofte finne seg i å bli sett på som sex-objekterav sine mannlige kollegaer