Avhengig av gavmildhet

Cecilie Nordstrøm er helt avhengig av folks velvilje for å hjelpe barna i Russland.