Vil gje loddtrekking-student ny sjanse

Advokat Harald Kobbe meiner studentar som er offer for loddtrekking bør få tilbod om plass ved neste opptak. Universitetet i Bergen meiner det ikkje er aktuelt.