Mange får førsteval til vidaregåande

Det store fleirtalet av søkjarane til den vidaregåande skulen i Sogn og Fjordane får innfridd sitt førsteval. 248 står førebels utan tilbod.