Vil fjerne naturfag på Lærerskolen

Grunnskolen har skrikende mangel på realfaglærere. Likevel vil Høgskolen i Bergen legge ned utdanningen for naturfaglærere.