Ungdomsarbeider tilstår overgrep mot skoleelev

En barne- og ungdomsarbeider forgrep seg mot en 14-åring jente i fjor høst. Først nå er saken anmeldt. I mellomtiden har jenten hatt store tilpasningsproblemer på skolen.