- Barn med aldersdiabetes kan bli friske

-Selv om barn får diabetes type 2, kan de bli friske dersom de endrer livsstil.