Bikkjeslagsmål om konkurs

Påstandar om dokumentfalsk, illegal våpenhandel, trugsmål og munnhoggeri. Kjedeleg er den i alle fall ikkje, konkurssaka mot forretningsmannen Rolf M. Jacobsen.