«Over 100 feilplasserte fanger»

Norges Fengselsfunksjonærers forening (NFF) foretok i høst en stikkprøve blant sine medlemmer. Denne viste at det ikke bare er i Bergen det står dårlig til.