Syke av steinhardt gulv

Ansatte ved Odinsvei bosenter i Fana blir syke av å jobbe på gulvet. Daglig trasker de flere kilometer på steinhard betong.