Kjøkkenprosjektet

Den omstridte kjøkkenreformen, som innebærer at de aller fleste institusjonskjøkken i Bergen legges ned tilgodeses med egne driftsmidler til neste år.