Ber fondet besinne seg

Statsråd Valgerd Svarstad Haugland sendte allerede i april brev til Opplysningsvesenets fond, hvor hun ba dem gjennomføre en moderat og forsiktig innfasing av den nye loven om tomtefeste.