Legar har plikt til å hjelpa

President Hans Kristian Bakke i Den norske lægeforening seier at kvar ein lege har plikt til straks å yta hjelp ved akutte tilfelle.