Bergen tjener 1,1 mrd.

Fusa kommune selger alle sine aksjer i BKK. I eierkommunene puster man lettet ut. 2,1 milliarder kroner triller nå inn på kommunale konti.