Greidde ikkje å vippa ut Kloster

Aksel Kloster er Kvinnherad Arbeidarparti sin ordførarkandidat også for komande valperiode. Eit framlegg på nominasjonsmøtet i kveld om å lata Kloster vika til fordel for Synnøve Solbakken, førte ikkje fram.