Lærere får velge mellom 25 skoler

Lærere i Nordfjord trenger ikke gå trøtt av skolen sin. De kan hospitere en dag eller en uke på en annen skole, og har 25 skoler å velge mellom.