Sviktende kommunikasjon

Bydelsdirektør Kjersti Skaar og avdelingsleder ved Mildeheimen, Liv Isaksen, var i går i møte med de pårørende. Skaar innså at kommunikasjonen med de pårørende ved Rosehagen har vært mangelfull.