Barn låses inne på lukket avdeling

Barn med spiseforstyrrelser legges inn på lukket avdeling sammen med tungt belastede psykiatriske pasienter.