AUFs smarte bakmann

Trond Tystad er den smarte bakmannen og Grete Knudsen den moderlige og moralske støtten for de unge og håpefulle.