Fortsatt uvisshet for demenspasienter

Bydelsdirektør Kjersti Skaar ser deling av enmannsrom som eneste løsning for Rosehagen. To av beboerne har alt flyttet sammen. De andre har fortsatt egne rom. I hvert fall til mandag.