Kameratskap erstatter støtteforening

Støtteforeningen for misbrukte barn (SFMB) er oppløst og erstattet av et åpent kameratskap. Men Garnes-kamerater må rydde etter uker med splid og juridisk kaos.