Frøkenstiftelsen for frøkner

Et enstemmig bystyre vedtok at Frøkenstiftelsen skal forbli, i hvert fall delvis, i frøknenes eie.