Legg ned Florø-sjukehus

Nedlegging av sjukehuset i Florø, og store reduksjonar i drifta av den psykiatriske institusjonen Tronvik i Høyanger.