Badeland på Bømlo i skifteretten

Konflikten rundt sommarferieperla Røyksundkanalen på Bømlo held fram. I dag tek skifteretten stilling til om restaurant- og badelandselskapet blir slege konkurs.