Injuriesaker halvert

Antall rettssaker mot norsk presse er halvert i forhold til midten av 90-tallet. Samtidig øker antall klagesaker til Pressens Faglige Utvalg (PFU).