Velger til 100 utvalg

Bystyret velger kommunens representanter i nærmere 100 komiteer, råd og utvalg. Det gjelder alle bystyrekomiteene, bydelsutvalg, klientutvalg i bydelene, forretningsutvalg, fullmaktskomité og honorarkomité, for å nevne noen.