Brosteinlegging blir ikke nytt lærefag

Brosteinlegging blir ikke nytt lærefag, slik Bergen kommune ønsker så sterkt. Departementet har nå sagt endelig nei til søknaden.