Sikrar fossen - taper pengar

Turistattraksjonen Langfoss i Åkrafjorden er berga. Men Etne kommune føler seg snytt for store pengesummar som følgje av at NVE held dette vassdraget utanom den store kraftutbygginga i Saudafjella.