Barnehjemsofre til sak mot kommunen

Tre av ofrene fra Bergen Guttehjem på Garnes har nå sendt begjæring til Bergen Tingrett om ny berammelsesdato for erstatningssøksmålet mot Bergen kommune.