Soknepresten blir tømrer

Etter syv år har Tommy Erdal innsett at det er håpløst å kombinere prestetjeneste med familieliv.