• NYTT NES: Denne illustrasjonen skal vise hvordan boligprosjektet Lehmkuhlstranden skal se ut en vinterdag. Til venstre sees de eksisterende blokkene på Svineryggen. Alt i midten skal bygges på utfylt grunn. FOTO: ILLUSTRASJON: LINK ARKITEKTER/MIR

Vil stoppe disse byggeplanene

Fylkeskommunen mener planene for et nytt bergensk «Venezia» i Sandviken blir for dominerende. Naboene jubler for støtten.