Niåring påkjørt

Bilføreren kjeftet på gutten og kjørte videre.