Toppesanden ferdigstilles i 2009

– Det er nå satt av budsjettmidler til ferdigstillelse av Toppesanden friluftsområde, sier Lisbeth Iversen til Åsane Tidende.

Publisert:
Magne Fonn Hafskor

– Grønn etat har det i sitt måloppnåingssystem, sier Iversen. – Vi ser for oss investeringer i størrelsesorden 1,5 millioner.

Ikke brygger

Planen er at området skal ferdigstilles til neste sommer. Dette inkluderer opparbeiding av parkeringsplass, turvei med mur og gjerde, rydding av hele området, oppholds— og grillplass i selv området, stupebrett, benker og bord, gapahuk og friluftstoalett.

– Vi vet at det også er snakket om tilrettelegging langs svabergene med brygge, men det er ikke tatt med denne gangen, sier hun.

– Det krever en søknad etter plan- og byggeloven, og kanskje også en dispensasjon fra fylkesmannen. Så det er et tiltak vi må komme tilbake til i samtale med velforeningen og Grønn etat.

TOPPESANDEN: - Brygger langs svabergene er ikke tatt med denne gangen, sier Lisbeth Iversen. Bildet viser Mjølkeråen skole på utfart i det populære friluftsområdet like før sommeren. Foto: Magne Fonn Hafskor

Publisert: