Slik blir fremtidens busstilbud i Bergen

Enklere rutenett. Presise busser. Hyppige avganger. Det skal bli den nye busshverdagen i Bergen.