Vil gjøre, ikke bare vite

Vitensenteret vokser med nye 700 kvadratmeter i løpet av året.