Grønt lys for Fitjar-møllene

Olje- og energidepartementet gir konsesjon til det store vindmølle-anlegget i Fitjarfjellet.