Avskiltet trimmede mopeder

4200 kroner fattigere måtte flere mopedførere fortsette til fots etter politiets kontroll.