Ulset vest

I området mellom Salhusveien og Myrdal planlegges et stort boligområde.