Flere vil bort fra John Bauer

Lærerne får skryt, ledelsen får passet påskrevet. Flere vil bort og færre søker seg til John Bauergymnaset. Rot og negativ medieoppmerksomhet får skylden.