Ekskluderes etter BT-intervju

Et enstemmig styre i Pensjonistpartiet i Bergen ønsker å ekskludere Rolf Sjursen.