Dagens kandidat

Mohamed Kallel er omsorgsfull, men snakker for høyt. Valgbanken - slik presenterer våre politikere seg selv.