Fartsbøter til 16 bilistar

16 bilistar er i dag blitt bøtelagde for å ha køyrd for fort på E39 i Gaular kommune.