Lite forurensing i Gulen

Nye prøver etter eksplosjonen ved Vest Tank viser ingen store forurensninger verken på bedriftens område eller i nærområdet.