Sju år utan drikkevatn

Elevane ved Gjelsvik må ha med seg vatn heimanfrå fordi drikkevatnet på skulen er fullt av bakteriar.