Lederflukt fra universitetet

12 direktører og sentrale rådgivere rundt rektor Sigmund Grønmo og universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken har forsvunnet de siste to årene.