Innrømmer at oppfølgingen ikke er god nok

Færre står helt på bar bakke når de løslates. Flere slipper ut til arbeid eller skole, mener Kriminalomsorgen.