Vil redusere godtgjørelsen

RVs Torstein Dahle mener det er umoralsk av Stenseide å kreve tapt arbeidsfortjeneste.