– Norge må ta ledertrøyen

– Norge må ta initiativ til et dramatisk taktskifte i de internasjonale klimaforhandlingene.