Hyggetreff til Lysøen

Stor stemning og gode historier preget den muntre gjengen på utflukt fra Eidsvåg.