Skar opp dekka til politiet

Likar dei ikkje politifolk i Modalen?